Skip to main content

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT DOOR ADVOCATEN B.V.

Algemeen
Door Advocaten respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.
Door Advocaten maakt daarbij onderscheid tussen:
(1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, en
(2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.
Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met een advocaat). Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die Door Advocaten verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om u te informeren over nieuwsberichten van Door Advocaten;
  • voor werving en selectiedoeleinden;
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Door Advocaten;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Door Advocaten.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Door Advocaten daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Door Advocaten stelt.

Beveiliging en bewaartermijn
Door Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Door Advocaten heeft daarnaast passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Google Analytics & hyperlinks
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het plaatsen van cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacy beleid van deze derde partijen, en niet dat van Door Advocaten van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen
We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen.

Vragen en recht op inzage en correctie
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Door Advocaten, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@dooradvocaten.nl o.v.v. “Privacy Statement” of via telefoonnummer 06-52095920.

Disclaimer

Via onze website wordt algemene informatie verstrekt over Door Advocaten en/of juridische of andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Door Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Hoewel Door Advocaten uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.