Skip to main content

wat we doen

Onze expertises

Arbeidsrecht

De advocaten van Door Advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van individueel ontslag, reorganisaties, ontbindingsprocedures, ontslag op staande voet, medezeggenschapstrajecten, overgang van onderneming, wijziging en harmonisering van arbeidsvoorwaarden, ziekte en re-integratie en cao-gerelateerde kwesties. 

Bij een arbeidsgeschil heeft een minnelijke oplossing vaak de voorkeur boven een procedure bij de rechter. Daarom proberen wij een conflict altijd eerst op te lossen in overleg met de betrokkenen. Blijkt een minnelijke oplossing niet mogelijk dan begeleiden wij u in een procedure. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij onder andere (internationale) commerciële ondernemingen, zorginstellingen, ondernemingsraden, statutair bestuurders, artsen en (andere) particulieren bij.

Contractenrecht

De advocaten van Door Advocaten beschikken over alle expertise met betrekking tot contractenrecht. Wij bieden cliënten juridische ondersteuning met betrekking tot allerlei (commerciële) contracten en algemene voorwaarden. Hierbij kunt u denken aan handelscontracten, aandeelhouders- en managementovereenkomsten en contracten voor samenwerkingsverbanden. Wij zijn betrokken bij het opstellen van contracten en adviseren u over de risico’s en mogelijkheden. Verder kunnen wij u bijstaan in geval van (tekortkomingen in) de nakoming daarvan, een beroep op garanties of vrijwaringen, incasso’s en het beëindigen van contracten. Als er een conflict is, dan adviseren wij u over de best mogelijke aanpak voor het hoogst haalbare resultaat. Vaak gaat het om pragmatische oplossingen om procedures te voorkomen. Maar wij gaan de rechtszaal zeker niet uit de weg. Wij hebben ruime ervaring met procedures over contracten en onze advocaten zijn dan ook zeer bedreven in litigation, waaronder het leggen van beslag. Als contractenrechtspecialist staan wij onder andere (internationale) commerciële ondernemingen, investeerders, vastgoedfondsen, zorginstellingen en startups bij.

Ondernemingsrecht

Door Advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Wij bieden cliënten ondersteuning bij het opstellen van aandeelhouders- en managementovereenkomsten en contracten voor samenwerkingsverbanden, zoals vof, maatschap, cv en joint ventures. Wij hebben veel ervaring met aandeelhoudersgeschillen, geschillen met (/tussen leden van) het bestuur, bestuurdersaansprakelijkheid, governance en medezeggenschap. Ook voeren wij due diligence onderzoeken uit voor overnames of investeringen. Voor ondernemers fungeren wij als strategisch sparring partner en wij geven heldere en pragmatische adviezen waarmee u verder kunt. Wij hebben ruime ervaring met procedures op gebied van ondernemingsrecht, corporate litigation, waaronder procedures bij de Ondernemingskamer en kortgeding(procedures) bij de rechtbank. Als ondernemingsrechtspecialist staan wij onder andere (internationale) commerciële ondernemingen, investeerders, vastgoedfondsen, zorginstellingen en startups bij.

Procesrecht & litigation

Voor alle partijen heeft het (meestal) de voorkeur als een juridisch conflict in overleg wordt opgelost. Dat is echter niet altijd haalbaar. De advocaten van Door Advocaten beschikken over alle expertise voor het voeren van procedures. Wij hebben inzicht in wat uw rechten zijn en hoe deze rechten kunnen worden verwezenlijkt. Wij kunnen u bijstaan in procedures op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht én combinaties daarvan. Daarnaast hebben wij specialistische kennis op het gebied van notarieel tuchtrecht.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op

U kunt tevens contact met ons opnemen door het invullen van het contactformulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.