Skip to main content

Arbeidsrecht

De advocaten van Door Advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van individueel ontslag, reorganisaties, ontbindingsprocedures, ontslag op staande voet, medezeggenschapstrajecten, overgang van onderneming, wijziging en harmonisering van arbeidsvoorwaarden, ziekte en re-integratie en cao-gerelateerde kwesties.

Bij een arbeidsgeschil heeft een minnelijke oplossing vaak de voorkeur boven een procedure bij de rechter. Daarom proberen wij een conflict altijd eerst op te lossen in overleg met de betrokkenen. Blijkt een minnelijke oplossing niet mogelijk dan begeleiden wij u in een procedure. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij onder andere (internationale) commerciële ondernemingen, zorginstellingen, ondernemingsraden, statutair bestuurders, artsen en (andere) particulieren bij.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et.